Russian Shepherds - Russian Ovcharkas

World popular Russian shepherds (ovcharka), mostly known for their high guarding abilities: Caucasian Shepherd, South Russian Shepherd, Central Asian Shepherd, and East European Shepherd.